O družstvu

Bytové družstvo Generála Píky 8
Generála Píky 590/8
160 00 Praha 6

IČO: 25126865
Email: info@gp8.cz

Správu domu zajišťuje
Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o.
Dobrovského 8/553
170 00 Praha 7