Měsíční archiv: Září 2014

UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU DNE 2. 10. 2014

Publikováno Správce Září 19, 2014

Kontejner bude přistaven dne 2. 10. 2014 od 16.00 do 20.00 hodin
na křižovatce ulic Kafkova a Buzulucká, a to v následujícím režimu:

  • kontejner bude přistaven na maximálně 4 hodiny
  • po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu

DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Další informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí: Ing. Beranová, telefon  220 189 554