Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Červen 30, 2016

Členská schůze bytového družstva se koná dne 11. 7. 2016 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze

 1. Prezence
 2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
 3. Volba členů představenstva družstva
 4. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

 

V Praze dne 30. 6. 2016                                 Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová

 

Pozvánka na členskou schůzi BD Generála Píky 8 – 23. 6. 2016

Publikováno Správce Červen 08, 2016

Členská schůze bytového družstva se koná dne 23. 6. 2016 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze:

 1. Prezence
 2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
 3. Volba členů představenstva družstva
 4. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi.

V Praze dne 7. 6. 2016                                 Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová

                                                                           

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Duben 11, 2016

Členská schůze bytového družstva se koná dne 28. 4. 2016 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze:

 1.  Prezence
 2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
 3. Schválení plánu údržby domu na rok 2016
 4. Aktuální stav územního řízení na umístění stavby bytového domu Generála Píky
 5. Volba nového člena představenstva BD
 6. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

V Praze dne 11. 4. 2016                                                        Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Listopad 29, 2015

Členská schůze bytového družstva se koná dne 9. 12. 2015 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze:

 1. Prezence
 2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
 3. Rekonstrukce uliční fasády – rekapitulace
 4. Rekonstrukce výtahu – rekapitulace
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2014
 6. Doprava a parkování v ulici Generála Píky
 7. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

V Praze dne 24. 11. 2015                               Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová

                                                                              

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Duben 29, 2015

Členská schůze bytového družstva se koná dne 14. 5. 2015 od 19 hodin v dílně.

Program členské schůze:

 1. Prezence
 2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
 3. Schválení Smlouvy o dílo na rekonstrukci uliční fasády s firmou VECOM Josef Kubelka
 4. Schválení Smlouvy o dílo na rekonstrukci výtahu s firmou Výtahy Příbram s.r.o.
 5. Schválení vzorového usnesení členské schůze k žádosti o úvěr u ČS, a.s.
 6. Různé

Případné dotazy k obsahu schvalovaných dokumentů zasílejte na e-mail BD: info@gp8.cz

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

V Praze dne 29. 4. 2015                                 Za představenstvo BD: Tomáš Tesař

                                                                         

                                                                  

                                                                  

 

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Zástupce předsedy Prosinec 03, 2014

Členská schůze bytového družstva se koná dne 11. 12. 2014 od 19 hodin v dílně.

 Program členské schůze:

 1.  Prezence
 2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
 3. Informace o aktuálním stavu příprav rekonstrukce uliční fasády domu v roce 2015
 4. Projednání záměru celkové rekonstrukce výtahu v roce 2015
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a informace o hospodaření BD za období 1- 10/2014
 6. Návrh nových nájemních smluv v souladu s novými stanovami BD a Prohlášením vlastníka o vymezení jednotek
 7. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi.

V Praze dne 2. 12. 2014               Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová

UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU DNE 2. 10. 2014

Publikováno Správce Září 19, 2014

Kontejner bude přistaven dne 2. 10. 2014 od 16.00 do 20.00 hodin
na křižovatce ulic Kafkova a Buzulucká, a to v následujícím režimu:

 • kontejner bude přistaven na maximálně 4 hodiny
 • po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu

DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:

živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Další informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí: Ing. Beranová, telefon  220 189 554

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Zástupce předsedy Srpen 31, 2014

Členská schůze bytového družstva se koná dne 15. 9. 2014 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze:

 1. Prezence
 2. Schválení nových stanov bytového družstva
 3. Volba nového představenstva bytového družstva

Znění stanov ke schválení se zapracovanými a odsouhlasenými úpravami podle usnesení členské schůze ze dne 20. 8. 2014 bylo všem členům zasláno elektronicky dne 31. 8. 2014.

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi.

V Praze dne 31. 8. 2014            Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová